Módl się z nami!

„Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym >>znakom czasu<<. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo.” Jan Paweł II, Fatima, 13.V.1982r.

Nabożeństwo Fatimskie

w pierwsze soboty miesiąca o godz. 16.30

od maja do października

Nabożeństwa fatimskie odprawiane w wielu parafiach i ośrodkach religijnych są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

Często inicjatorami nabożeństw fatimskich są wierni. Kiedy byłem proboszczem w Tyńcu, niektórzy parafianie udawali się na nabożeństwa fatimskie do sanktuarium prowadzonego przez Księży Salwatorianów w Trzebini. Od 1950 roku na terenie parafii stoi figura Matki Bożej w lesie, ok. 2,5 km od kościoła parafialnego, przy której kilka razy w roku odprawiana jest Msza Święta i nabożeństwa maryjne. Kiedy parafianie wyrazili życzenie, by także i u nas wprowadzić nabożeństwa fatimskie, w okresie letnim, od maja do października, odprawialiśmy je, rozpoczynając pielgrzymim marszem z centrum Tyńca do figury. Odmawialiśmy w drodze pierwszą część Różańca, potem była Msza Święta i następne części. W okresie zimowym również odprawiamy nabożeństwa ? tyle że w kościele. Wierni odmawiają trzy, a teraz cztery części Różańca.

 

Przedstawiane homilie i rozważania powstały w związku z zaproszeniem ze strony ks. proboszcza dra Jana Piwowarczyka do prowadzenia nabożeństw fatimskich w parafii św. Wawrzyńca w Regulicach od maja do października 2005 roku. Tamtejsi parafianie wcześniej jeździli na nocne czuwania do Trzebini, a kiedy zlikwidowano połączenie kolejowe, prosili duszpasterza, by i u nich wprowadzić nabożeństwa fatimskie. Rozpoczynają się one uroczystą Mszą Świętą, po której w procesji wokół kościoła przy pięciu kaplicach odmawia się tajemnice przypadającej na dany dzień tygodnia cząstki Różańca.

Fragment książki „Nabożeństwa Fatimskie” Tomasza Marii Dąbek OSB

(wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008)

http://www.opoka.org.pl/