Ogłoszenia parafialne na XXVII Niedzielę Zwykłą – 08.10.2023 r.

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzimy:

– w poniedziałek, wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, Patrona diecezji, (odpust w Domaszowicach)

– w piątek, wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

2. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XXIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II Cywilizacja życia. Jak dowodzi już samo hasło, wspominamy Osobę św. Jana Pawła II, którego twórczość i autorytet pociągał za sobą rzesze ludzi w tym młodych. Dlatego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej parafii w tym dniu, aktywnie włączy się w liturgię, a po wszystkich Mszach św. będzie można nabyć przed kościołem kremówki – słodki symbol młodości do którego wielokrotnie odwoływał się papież Polak w swoich wspomnieniach. Cały dochód z akcji będzie przeznaczony na rozwój i formację KSM Parafii Leszczyny. Innymi słowy nasza parafialna młodzież chce wymagać od siebie, a my postarajmy się docenić ich starania.

3. W sobotę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej i jednocześnie 250. rocznica Powstania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji zapraszamy w tym dniu Nauczycieli, czynnych i emerytowanych, Wychowawców, Katechetów z terenu naszej parafii i nie tylko na Mszę św. popołudniową i modlitwę w ich intencji, aby odpowiedzialnie wypełniali misję edukacji i wychowania młodego pokolenia.

4. Od przyszłej niedzieli w Kancelarii Parafialnej lub zakrystii, będziemy przyjmować wypominki roczne, półroczne i kwartalne za zmarłych. Kartki na wypominki jednorazowe będą wyłożone w tym tygodniu na ławkach pod chórem. Pamiętajmy w modlitwie za drogich nam zmarłych.

5. Ksiądz Proboszcz podaje do wiadomości, że nasza parafia otrzymała promesę w wysokości 500 000 zł na dofinasowanie inwestycji: prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele w Leszczynach. Dotacja została uzyskana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja II, dzięki pomocy i zaangażowaniu Posła na Sejm p. Michała Cieślaka oraz Wójta Gminy Górno Przemysława Łysaka, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

6. W czwartek próba Scholii dziecięcej o godz. 16.00.

7. Jak co tydzień są nowe numery prasy religijnej: Gość Niedzielny, Niedziela i inne.

8. W zakrystii jest do odebrania przez prenumeratorów, najnowszy 4 numer czasopisma „Idźmy do św. Józefa”. Jednocześnie redakcja tegoż kwartalnika, poświęconego św. Józefowi i duchowości katolickiej, zachęca do prenumeraty na kolejny rok. Informacji o warunkach i kosztach prenumeraty udziela ks. Krzysztof.  

9. Wczoraj nasz kościół sprzątały następujące osoby: Katarzyna Czaja, Andrzej Kaczmarczyk, Joanna Pajdo oraz Teresa Królicka. Dziękujemy tym osobom za pracę oraz ofiarę na kwiaty w kościele. Dyżur nad czystością naszej świątyni przejmują teraz rodziny z Radlina. W związku z tym do sprzątania w najbliższą sobotę na godz. 9.00 zapraszamy mieszkańców Radlina – Ogrodzenie.