Prelekcja – 16.01.2014 r

Prelekcja na temat: ” Zagrożenie cywilizacyjne ideologią Gender w świetle nauczania Jana Pawła II”.

To spotkanie, które odbyło się dzięki zaangażowaniu Przyjaciół Radia Maryja z naszej parafii. Miało ono miejsce w auli WSD w Kielcach.

Kilka zdjęć pamiątkowych ukazuje zainteresowanie tym tematem szerokiego gremium osób w różnym wieku.