„Zerwany kłos”

 

W dniu 19 lutego grupa 120 osób z naszej parafii wraz z ks. Markiem obejrzała w jednym z kieleckich kin film pt. Zerwany Kłos. Jest to pierwszy, w pełni oddający atmosferę tamtych czasów, film o błog. Karolinie Kózkównej. W filmie została ukazana historia życia patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc, która stanowi żywy dowód na świętość. Karolina wybrała życie oparte na wierności Bogu i niczym nie była ku temu przymuszona. Pomimo świadomości grożącej jej śmierci zachowała swoją dziewczęcą godność. Dusza młodziutkiej Karoliny umocniona Bożą łaską zwyciężyła lęk.

W filmie zostały ukazane ważne cechy jej życia, które były ukierunkowane na bezkompromisową postawę wobec zła. Świadomość istnienia świata nadprzyrodzonego towarzyszyła jej w dokonywanych wyborach. Mamy nadzieję, że poprzez ten film kult błog. Karoliny rozszerzy się również w naszej parafii. Zachęcamy młodzież, aby w zderzeniu często z brutalną rzeczywistością życia nie lękała się trudnych wyborów Chrystusa, które w konsekwencji zawsze są wyborem życia, bo przecież Karolina żyje i jest pośród nas obecna, jako patronka u Boga i wstawia się za nami. Błogosławiona Karolino – módl się za nami!

 

O FILMIE

Fabuła

Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa. Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się za śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym przez kozaka Sorokina. Jakie będą losy pohańbionej Teresy? Gdzie kryje się sens męczeństwa bł. Karoliny? Czy ojciec pogodzi się ze stratą umiłowanej córki? Film niesie przesłanie o sensie cierpienia, zwycięstwie miłości nad nienawiścią, a także wieść o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa potrafi nieustannie odmieniać życie każdego z nas.

KIM SĄ TWÓRCY?

Twórcami filmu są studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także wyrastający z niej pracownicy TV Trwam.

Ci młodzi twórcy współpracują z wybitnymi artystami z całej Polski. Należą do nich aktorzy, tancerze,
kaskaderzy, malarze, kompozytorzy i wielu innych, którzy mają swój szlachetny wkład w artystyczną wizję filmu: ?Zerwany kłos?.

Wszystkich nas łączy pragnienie nowej ewangelizacji świata poprzez kulturę, w tym także poprzez film.
Ufamy, że owoce naszej pracy staną się dla widzów duchową ucztą,
a zarazem zaczynem głębokiej odnowy życia każdego z nas.

MISJA PROJEKTU

Dlaczego powstaje ten film?

Film Witolda Ludwiga: „Zerwany kłos” powstał z kilku powodów. Z jednej strony jest debiutem fabularnym młodego zespołu filmowego powstałego przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i TV Trwam. Z drugiej strony powstał z pragnienia nowej ewangelizacji poprzez kulturę i przekonania, że kinematografia także powinna stać się areopagiem Kościoła. Trzecim powodem, było podziękowanie św. Janowi Pawłowi II za dziedzictwo Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbyły się w jego umiłowanym Krakowie.